cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

e-ENERCA Project: eHealth Lab

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με την ονομασία e-ENERCA

ehealth-labΣε σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας συμμετέχει το Π. Κύπρου

Το εργαστήριο η-Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλασσαιμίας έχει αναλάβει την ευθύνη να δημιουργήσουν υπηρεσίες η-Υγείας στον τομέα τον σπάνιων αναιμιών.

Σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με την ονομασία e-ENERCA, συμμετέχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλασσαιμίας (TIF) και άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τις σπάνιες αναιμίες.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και τους Καταναλωτές στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2012 – Δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στο πεδίο της υγείας (2008-2013). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.955.295.73 και αποτελεί κοινοπραξία από 12 εταίρους από όλη την Ευρώπη. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός συμβάλλει κατ' ανώτατο όριο €1.163.275, ισοδύναμο με το 59.49% του εκτιμώμενου συνολικού επιλέξιμου κόστους. Ο δε προϋπολογισμός για τους Κύπριους εταίρους ανέρχεται στις €315.530.

Το δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης της Ε.Ε. στο πεδίο της υγείας έχει ως στόχο να συμπληρώσει, να στηρίξει και να προάγει τις πολιτικές των κρατών-μελών και να συμβάλει στην αύξηση της αλληλεγγύης και της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών, η αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η τοποθέτηση του ασθενή/πολίτη στο κέντρο της φροντίδας, η ενδυνάμωση των πολιτών και η ενθάρρυνσή τους για οργανωτικές αλλαγές. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, οικονομικής κάλυψης, αλληλεγγύης, και ισότητας, και στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και των συνθηκών της αγοράς για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (ηΥγείας).

Ο γενικός στόχος του έργου e-ENERCA είναι να εξασφαλίσει την πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας του ιδίου επιπέδου, ανεξάρτητα από τη χώρα, την καταγωγή, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο του ασθενή. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν εξειδικευμένες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών η-Υγείας και εργαλεία επικοινωνίας και διασύνδεσης. Απώτερος στόχος είναι και η συγκέντρωση κλινικών και επιδημιολογικών δεδομένων από όλη την Ευρώπη έτσι ώστε να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για τις συγκεκριμένες παθήσεις σε επίπεδο κρατών μελών, ενισχύοντας τη δημιουργία και χρήση ευρωπαϊκών αποθεμάτων για τη συγκέντρωση ενημερωμένων και αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων για επίτευξη του γενικότερου στόχου τη Ευρώπης για διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Με το πρόγραμμα e-ENERCA, το εργαστήριο η-Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλασσαιμίας (TIF), έχουν αναλάβει την ευθύνη να δημιουργήσουν υπηρεσίες η-Υγείας στον τομέα των Σπάνιων Αναιμιών για την προώθηση της χρήσης τους από την επιστημονική κοινότητα και τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: (α) Μελέτη και καταγραφή των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή και των νομοθετικών ζητημάτων και προτύπων για τη συντήρηση και τη διανομή ιατρικών δεδομένων, (β) Υποβολή πρότασης για δημιουργία ενός διαλειτουργικού, επεκτάσιμου και λειτουργικού μοντέλου βάσης δεδομένων, (γ) Δημιουργία της υποδομής του μητρώου ασθενών, και (δ) Εισαγωγή δεδομένων ασθενών στο μητρώο.

Αναμένεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας για ασθενείς με σπάνιες αναιμίες. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών με σπάνιες αναιμίες.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2016. Συντονιστές του προγράμματος για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι οι Καθηγητές Χρίστος Ν. Σχίζας και Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης και σ' αυτό συμμετέχει η Ειρήνη Σχίζα ως ειδική επιστήμονας έρευνας. Τον συντονισμό της δέσμης εργασίας 4 του προγράμματος έχει ο Διεθνής Οργανισμός Θαλασσαιμίας (TIF) με τη συμμετοχή των, Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου – εκτελεστική διευθύντρια TIF, Δρ Μιχάλης Αγκαστινιώτης (ιατρός), και Ζήνωνας Αντωνίου ως αναλυτής - προγραμματιστής.

Συντονιστές Ερευνητικού Προγράμματος:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης

Τηλ.: 22892697

Ηλεκτρ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας

Τηλ.: 22892705

Ηλεκτρ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή: ΠαιδείαNews