cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Κενή Θέση Ειδικού Επιστήμονα - Οκτώβριος 2015

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Τίτλος : Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων : Μία (1)
Κατηγορία: Χρονική περίοδο 1 (ενός) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως 2 έτη
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρoυ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 κενής θέσης (Πλήρους Απασχόλησης) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο: « Monitoring and Detecting OnLine Hate Speech».

Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία της τεχνικής υποδομής που απαιτείται για ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και σημασιολογική ανάλυση περιεχομένου κονωνικών δικτύων (Twitter), με χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων που βασίζονται στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Το πρόγραμμα στοχεύει σε έρευνα υψηλού επιπέδου καθώς επίσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά (http://mandola-project.eu/).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
[MANDOLA-RA]: 1 θέση
• Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Πληροφορικής είτε Μηχανικοί Υπολογιστών και να έχουν μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε σχετικό επιστημονικό τομέα.
• Προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού σε θέματα όπως Java, Web Services, Javascript, Python, και Twitter API.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας . Οι υποψήφιοι αναμένονται να γράφουν και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με τους συνεργάτες του προγράμματος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητές εφαρμογές (iOS, Android και Windows) και στο προγραμματιστικό περιβάλλον Eclipse.
• Εμπειρία στην ανάκτηση πληροφορίας και διαχείρισης πολλών δεδομένων, στις σχεσιακές και Cloud βάσεις δεδομένων, στην ανάλυσης συναισθημάτων και στη διαχείριση έργου.
• Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο/Η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού και τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν i) τη διεκπεραίωση των πακέτων εργασίας του προγράμματος, ii) συνεργασία τόσο με διεθνείς ομάδες όσο και την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού , iii) επιστημονική συνεισφορά στα θέματα του ερευνητικού προγράμματος iv) τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και τεχνικών εκθέσεων στα αγγλικά καθώς επίσης και παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά φόρα, και v) συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που συμφωνούνται και υπευθυνότητα στη διαχείριση όλων των τεχνικών ζητημάτων του εργαστηρίου και της ερευνητικής ομάδας Διαδικτυακού Υπολογισμού.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στις κλίμακες Α8-Α12 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και καταβολή 13ου μισθού. Η αρχική πρόσληψη είναι με σύμβαση για χρονική περίοδο ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως 2 έτη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν:
• πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά
• σύντομη (όχι περισσότερο από 500 λέξεις) αιτιολόγηση-τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στα αγγλικά
• δύο (2) ονόματα ατόμων και στοιχεία επικοινωνίας τους που μπορούν να δώσουν άμεσα συστατικές επιστoλές.

Τα στοιχεία της αίτησης υποβάλλονται κατευθείαν ηλεκτρονικά με θέμα τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2015 θα εξετασθούν στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το συντονιστή του προγράμματος, Δρ. Γεώργιο Πάλλη (email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).