Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος
Τρίτη - 15/01/19
(15
:00 - 18:00)
Συμβόλαιο Μαθήματος.
Διάλεξη 1-2:

Εισαγωγή στην Eπαναχρησιμοποίηση Λογισμικού.
Τρίτη - 22/01/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο - Εργασία 1

Τρίτη - 22/01/19
(15
:00 - 18:00)

Διάλεξη 3:
-- Επαναχρησιμοποίηση: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming)
-- Επαναχρησιμοποίηση:
Java collections framework (JCF)
.

Διάλεξη 4:
Επαναχρησιμοποίηση: Aνάπτυξη βάση συστατικών στοιχείων.

Τετάρτη - 23/01/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 29/01/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο - Ερευνητική εργασία
Τρίτη - 29/01/19
(15:00 - 18:00)

Διάλεξη 5:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Εισαγωγή)

Διάλεξη 6:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 1)

Τετάρτη - 30/01/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη  - 05/02/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο - Ασκήσεις με patterns
Τρίτη - 05/02/19
(15:00 - 18:00)

Διάλεξη 7:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 2)

Διάλεξη 8:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 3)

Τετάρτη - 06/02/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 12/02/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο - Ασκήσεις με pattern
Τρίτη  - 12/02/19
(15:00 - 18:00)

Διάλεξη 9:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 4)

Διάλεξη 10:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 5)

Τετάρτη - 13/02/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 19/02/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Τρίτη  - 19/02/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 11:
Αποθετήρια Λογισμικού με στόχο την Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού
Διάλεξη 12:
Σϋντομη επισκόπηση για Αποθετήρια Λογισμικού - CVS, SVN, Διαφορές
Τετάρτη - 20/02/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Tρίτη - 26/02/19
Απουσία
Τετάρτη  - 27/02/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τριτη- 05/03/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Tρίτη - 05/03/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 13:
Mining, APIs
Διάλεξη 14:
Λογισμικό ανοικτού κώδικα: τι είναι, χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Άδειες και κατηγορίες.
Τετάρτη  - 06/03/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 12/03/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Tρίτη - 12/03/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 15:
Λογισμικό ανοικτού κώδικα – Εργαλεία
Διάλεξη 16:
Ενδιάμεσο Λογισμικό (Μεσισμικό)
Τετάρτη  - 13/03/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 19/03/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Τρίτη - 19/03/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 17:
Υπηρεσίες Διαδικτύου Μέρος 1
Διάλεξη 18:
Επανάληψη για ενδιάμεση εξέταση
Σάββατο - 23/03/19
Ενδιάμεση εξέταση
Τετάρτη  - 20/03/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 26/03/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Τρίτη - 26/03/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 19:
Υπηρεσίες Διαδικτύου Μέρος 2
Διάλεξη 20:
OSGI
Τετάρτη  - 27/03/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 02/04/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Τρίτη - 02/04/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 21:
Θεματοστρεφής προγραμματισμός (μέρος 1)
Διάλεξη 22:
Λύσεις Ασκήσεων Ενδιάμεσης
Τετάρτη  - 03/04/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 09/04/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Τρίτη - 09/04/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 23:
Θεματοστρεφής προγραμματισμός (μέρος 2)
Διάλεξη 24:
Επανάληψη για την τελική εξέταση
Τετάρτη  - 10/04/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο
Τρίτη - 16/04/19
(14:00 - 15:00)
Φροντιστήριο
Τρίτη - 16/04/19
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 25-26:
Παρουσιάσεις ερευνητικής εργασίας
Τετάρτη  - 17/04/19
(15:00 - 17:00)
Εργαστήριο